Program Operacyjny Inteligentny Rozwój


  Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

  Nr Naboru POIR.03.04.00-14-0637/20-00

  Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez okres 3 miesięcy.

  Wartość projektu - 386 529,30 PLN

  Dofinansowanie - 100%

Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie budowy dróg i innych obiektów inżynieryjnych. Wszystkie inwestycje wykonujemy z najwyższą starannością.

Specjalizujemy się w produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych. Dla zapewnienia wysokiej jakości produktu stosujemy System Zakładowej Kontroli Produkcji wg norm 13108.

Posiadamy własne Laboratorium, które prowadzi stały nadzór nad produkcją mieszanek mineralno-asfaltowych, betonów oraz nadzór nad technologią realizowanych kontraktów.