Strona główna

Dzisiaj jest

zaloguj

 


Poczta

Panel administracyjny

Licznik odwiedzin: 65535
od marca 2011r.

  RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Ostrada” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce (07-410), ul. Lokalna 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128477, NIP 7582027548, REGON 551177938, kapitał zakładowy 525 000,00 zł dalej „Administrator”.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe swoich klientów i kontrahentów oraz ich pracowników głównie w celu:

  1. zapewnienia sprawnego kontaktu lub załatwienia sprawy na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”. Podanie danych w takim przypadku jest dobrowolne i traktowane jest jako zgoda na ich przetwarzanie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez skutku na przetwarzanie dokonywane do czasu jej wycofania. Przetwarzanie podanych danych wykonywane będzie do czasu wycofania zgody,

  2. wykonania umowy z uwzględnieniem jej rozliczenia, rozpatrzenia reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń z niej wynikających,

  3. prowadzenia marketingu produktów własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Takie działania podejmujemy tylko z uwzględnieniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawa telekomunikacyjnego w sytuacjach kiedy posiadamy aktualną podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych (takich jak wymienione w pkt. 2 lit a i b).

 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące usługi oraz współpracujące z Administratorem tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów zapewniających ochronę Państwa praw i wolności.

 4. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres rodo@ostrada.pl lub gdpr@ostrada.pl

 5. W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych przysługują Państwu:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

  2. prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie zawartej umowy,

  3. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania realizowanego zgodnie z pkt. 2 lit c.

  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

       
 

Współpracujemy z Firmami : ORLEN ASFALT SP. Z O.O., LOTOS ASFALT SP. Z O.O., PGNIG S.A., ZPK RUPIŃSCY S.J., CEMEX POLSKA SP. Z O.O., BENZOL SP. Z O.O., ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE SP. Z O.O., KAMAL SP. Z O.O., AIDA SP. Z O.O., itd.