Strona główna

Dzisiaj jest

zaloguj

 


Poczta

Panel administracyjny

Licznik odwiedzin: 65535
od marca 2011r.

  Realizacje

 

Oto wybrane realizacje wykonane, będące w realizacji bądź planowane do wykonania przez naszą firmę:

200. Przebudowa drg w miejscowoci witajno ul. Lena oraz Budowa kanalizacji w msc. witajno ul. Lena

Inwestor: Gmina witajno
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 0,82 mln zł

199. Przebudowa drogi gminnej nr 210244W Malechy - Onica - Bronisze

Inwestor: Gmina Karniewo
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 0,82 mln zł

198. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N w m. uka

Inwestor: ZDP Szczytno
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 0,94 mln zł

197. Budowa ulicy Akacjowej w Ostroce

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 0,96 mln zł

196. Przebudowa drg gminnych - ulic Wolnoci, Zdrojowej i krtkiej w miejscowoci Stegna, gm. Jednoroec

Inwestor: Gmina Jednoroec
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 0,98 mln zł

195. Przebudowa i rozbudowa drg gminnych na terenie gminy Goworowo

Inwestor: Gmina Goworowo
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 1,07 mln zł

194. Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszycu

Inwestor: Gmina Myszyniec
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 1,09 mln zł

193. Remont drogi wojewdzkiej nr 627 ostroeka - Ostrw Maz. od km 33+800 do km 35+140 (L=1,340 km) - nr postepowania 130/17

Inwestor: MZDW Warszawa
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 1,12 mln zł

192. Przebudowa mostu na rowie w miejscowoci Leszno wraz z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz - Lesznowola - Gostkowo - Karniewo - Przemiarowo od km 3+720 do km 4+710

Inwestor: Powiat Przasnysz
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 1,13 mln zł

191. Cz I - Budowa drogi gminnej wraz z infrasruktur towarzyszc w msc. Przysta, gmina Olszewo - Borki - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Gmina Olszewo-Borki
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 1,41 mln zł

190. Przebudowa drg w miejscowoci witajno ul. Dworcowa oraz Budowa kanalizacji w msc. witajno ul. Dworcowa

Inwestor: Gmina witajno
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 1,55 mln zł

189. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia - Bandysie - zawady od km 0+05,30 do km 2+563,3

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 1,94 mln zł

188. Budowa drogi czcej ul. Ks. A. Pksy z ul. gen. T. Turskiego w Ostroce oraz w awach, gm. Rzeku

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 2,68 mln zł

187. Przebudowa ulicy Kracowej

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2018
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 3,09 mln zł

186. Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Laski Wociaskie - Sokoowo - Ksiopole, od skrzyowania z drog powiatow Nr 2564W do skrzyowania z drog powiatow Nr 2563W

Inwestor: Gmina Czerwin
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 3,5 mln zł

185. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2638W na odcinku Ostrw Mazowiecka - Nowa Grabownica

Inwestor: Powiat Ostrw Mazowiecka
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 4,07 mln zł

184. Przebudowa drogi powiatowej nr 2545W Grabnik - Grabwek - Jastrzbka - Gaczyska od km 4+100,00 do km 5+934,00 i od km 5+996,00 do km 6+776,00 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2543W Nowa Wie - Przysta - Chojniki - Rataje - Mostwek od km 9+000,00 do 10+225,72

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 4,48 mln zł

183. Budowa drogi czcej ul. Korczaka z ul. Dobrzaskiego w Ostroce - etap II

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 5,24 mln zł

182. Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 627 w odcinku ul. Witosa na terenie miasta Ostroki

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 5,34 mln zł

181. Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 626 na odcinku od km 20+935 do km 22+718 w m. Sypniewo - nr postpowania 118/17

Inwestor: MZDW Warszawa
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 6,68 mln zł

180. Cz C - Budowa drogi powiatowej Rembielin - PSG PCH Chorzele o dugoci 2600 mb, dotyczce budowy drogi powiatowej nr 3249W na odcinku 2600,00 mb

Inwestor: Powiat Przasnysz
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 7,07 mln zł

179. Budowa drogi powiatowej nr 3249W PSG PCH1 - Rembielin, Cz A - Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - Podstrefa Chorzele 1 (etap II) - A-B, dotyczce budowy drogi powiatowej nr 3249W na odcinku 742,00 mb

Inwestor: Powiat Przasnysz
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 1,88 mln zł

178. ZADANIE NR 4 - Szczytno

Inwestor: GDDKiA Olsztyn
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2020
Wartość kontraktu: 10,17 mln zł

177. Budowa tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciagu drogi krajowej nr 61 w Ostroce w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostroce w ciagu drogi krajowej nr 61, ul. Mostowa, Ostroka

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 10,58 mln zł

176. Podniesienie stanu technicznego drogi Nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Braszczyk i Dugosiodo powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakoci poczenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecia TEN-T

Inwestor: Powiat Wyszkowski
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 12,48 mln zł

175. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi 8 - Turzyn - Braszczyk - Niemiry - Knurowiec - Dugosiodo - Goworowo - Ostroka od km 18+208,00 do mkm 24+238,00

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 12,84 mln zł

174. Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 627 w odcinku ul. Ostrowskiej i ul. Sowackiego na terenie miasta Ostroki

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 20,64 mln zł

173. Remont nawierzchni (nakadki) w cigach drg krajowych administrowanych przez GDDKiA w Olsztynie w podziale na 2 zadania - ZADANIE 2 - Remont nawierzchni (nakadki) w cigach drg krajowych nr 16, 59, 59b, i 63 administrowanych przez GDDKiA w Olsztynie Rejon w Giycku

Inwestor: GDDKiA Olsztyn
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2020
Wartość kontraktu: 8,59 mln zł

172. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2519W Kadzido - yse - czki od km 19+595,00 do km 21+500,00 i od km 21+650,00 do km 23+500,00 i od km 24+100,00 do km 25+200,00

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 4,45 mln zł

171. Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 544 w odcinku ul. Brzozowej na terenie miasta Ostroki

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 1,33 mln zł

170. Przebudowa odcinka nawierzchni gruntowo - wirowej drogi gminnej w miejscowoci Lipowa Gra Wschodnia, gm. Szczytno

Inwestor: Gmina Szczytno
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 1,02 mln zł

169. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1862B Grabowo - Konopki Biaystok w km 1+857 - 3+357

Inwestor: PZD Kolno
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 0,84 mln zł

168. Remont drogi wojewdzkiej nr 627 Ostroka - Ostrw Maz. od km 5+300 do km 6+350 (L=1,050 km) m. Rzeku - nr postepowania 043/17

Inwestor: MZDW Warszawa
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 0,77 mln zł

167. Budowa ronda na skrzyowaniu drogi krajowej nr 59 z ulic widersk w miejscowoci Giycko

Inwestor: GDDKiA OLSZTYN
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 15,72 mln zł

166. Przebudowa drg na terenie gminy Sypniewo

Inwestor: Gmina Sypniewo
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 1,99 mln zł

165. Przebudowa ulicy Pomorskiej i ulicy Suwalskiej w Szczytnie

Inwestor: Gmina Miejska Szczytno
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 1,22 mln zł

164. Przebudowa niebezpiecznych odcinkw drg powiatowych w powiecie olsztyskim (drogi powiatowe Nr 1503N, 1477N, 1491N) Zadanie 3. Przebudowa czci drogi powiatowej Nr 1491N w Najdymowie, na odcinku od km 0+000 do km 2+175

Inwestor: PSD Olsztyn
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 0,97 mln zł

163. Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z odwodnieniem w miejscowoci Chorzele

Inwestor: Gmina Chorzele
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 1,08 mln zł

162. Przebudowa drogi gminnej Kaszewiec Dzbdzek

Inwestor: Gmina Ran
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 1,37 mln zł

161. Przebudowa drg gminnych na terenie Gminy Kadzido

Inwestor: Gmina Kadzido
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 0,8 mln zł

160. Rozbudowa drogi Kadzido - Todzia w m. Kadzido - Todzia, Siarcza ka

Inwestor: Gmina Kadzido
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 2,06 mln zł

159. Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Pety w km 0+000 - 1+500 i w km 1+501 - 2+607

Inwestor: Gmina Myszyniec
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 0,85 mln zł

158. Przebudowa trzech odcinkw drg gminnych w miejscowociach. Cz III - Kamionek i Lipowa Gra Zachodnia

Inwestor: Gmina Szczytno
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 0,88 mln zł

157. Rozbudowa drg powiatowych w powiecie szczycieskim: nr 1504N dr.kraj. Nr 58 - witajno - Spychowo i nr 1512N Wielbark - Rozogi, Zad. 1 - nr 1504N dr.kraj. Nr 58 - witajno - Spychowo, Zad. 2. nr 1512N Wielbark - Rozogi

Inwestor: ZDP Szczytno
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 6,33 mln zł

156. Przebudowa niebezpiecznych odcinkw drg powiatowych w powiecie olsztyskim (drogi powiatowe Nr 1503N, 1477N, 1491N): zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N, na odcinku Zabrodzie - Botowo, od km 1+680 do km 4+667

Inwestor: Powiatowa Suba Drogowa w Olsztynie
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 1,13 mln zł

155. Przebudowa czterech odcinkw drg w Gminie Baranowo

Inwestor: Gmina Baranowo
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 0,91 mln zł

154. Usprawnienie pocze komunikacyjnych poprzez przebudow drg gminych Nr 250129W Zawady - abiocha - Karaska, Nr 250134W Rupin - Cierpieta, Nr 250115W Cierpieta - Czechronka Cz 1 - Nr 250129W Zawady - abiocha - Karaska od km 1+435,00 do km 3+540,00, Cz 2 - Nr 250129W Zawady - abiocha - Karaska od km 0+000,00 do km 1+435,00, Rupin - Cierpieta; Cierpieta - Czechronka

Inwestor: Gmina Baranowo
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2019
Wartość kontraktu: 2,3 mln zł

153. Rozbudowa drogi gminnej Lipowiec - Brzeski Koaki - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Inwestor: Gmina Chorzele
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 0,94 mln zł

152. Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 211021N na odc. od skrzyowania z obwodnic miasta Mrgowo w cigu drogi krajowej Nr 59 do Stacji Przeadunkowej w Polskiej Wsi - ETAP I: odcinek od ok. 1+072,32 do km ok.1+507,89 wraz z odcinkami tymczasowymi

Inwestor: Zakad Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp.z o o. w Olsztynie
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 1,79 mln zł

151. Rozbudowa drg powiatowych Nr 2535W od drogi nr 53 - Obierwia od km 0+045,00 do km 2+545,00, Nr 2536W od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo - etp II od km 5+750,00 do km 7+750,00 i od km 12+590,00 do km 15+050,00

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 5,37 mln zł

150. Przebudowa ulicy Miej i Jana Pawa II w Rzekuniu z uzupenieniem brakujcej infrastruktury technicznej

Inwestor: Gmina Rzeku
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 1,32 mln zł

149. Przebudowa drogi gminnej nr 199006N gm. Kilimany - Klon

Inwestor: Gmina Rozogi
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 1,52 mln zł

148. Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym - Dwierzuty od km 9+600 do km 14+215

Inwestor: ZDP Szczytno
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 3,41 mln zł

147. Rozbudowa cigu drg gminnych nr 250729W yse - kol. Worek, nr 250731W yse - kol. Modonek i yse ulica Piwna i akowa o cznej dugoci 7 933,46 mb

Inwestor: Gmina yse
Termin rozpoczęcia: rok 2017
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 3,68 mln zł

146. Odnowa drogi powiatowej Nr 2588W Dzbenin - Tobolice od km 0+075 do km 3+367

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 3,17 mln zł

145. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2523W Golanka - Grale - Nasiadki od km 3+690,00 do km 9+531,00

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 2,54 mln zł

144. Przebudowa drogi powiatowej nr 2519W na odcinku Kadzido - Szafranki od km 0+670,00 do km 2+579,00 i od km 2+745,00 do km 6+685,00

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2018
Wartość kontraktu: 3,18 mln zł

143. Przebudowa drogi powiatowej nr 1697 N dr. woj. Nr 590 Widryny - piglwka na odcinku dr. woj. Nr 590 - Plenowo - Widryny

Inwestor: Zarzd Powiatu w Ktrzynie
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 1,52 mln zł

142. Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wie - Porzdzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo - Sieczychy

Inwestor: Zarzd Powiatu Wyszkowskiego
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 1,36 mln zł

141. Budowa cigu drogowego obejmujcego ulice: Brata Zeno, Bursztynow, Rubinow, Perow w miejscowoci Myszyniec

Inwestor: Gmina Myszyniec
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 1,5 mln zł

140. Przebudowa drogi gminnej w miejscowoci Krysiaki (Nr 250804W Antonia Krysiaki przez Borek)

Inwestor: Gmina Myszyniec
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 1,47 mln zł

139. Rozbudowa ulicy Stanisawa Krupki i Lenej w m. yse

Inwestor: Gmina yse
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 1,22 mln zł

138. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561W Piski - Choromany - Dbek od km 0+000,00 do km 3+630,00 i od km 5+800,00 do 8+084,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2559W Zamo - Gostery - granica wojewdztwa - Gbocz) od km 13+097,00 do km 13+735,00

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 3,13 mln zł

137. Przebudowa ciagu drg gminnych: Nr 250706W Lipniki - Baba, Nr 250732W Lipniki - Dawia, Nr 250733W Szafranki - kol. Kamrodla

Inwestor: Gmina yse
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 3,2 mln zł

136. Przebudowa drogi powiatowej 2551W Rzeku - Zabiele - tczyn od km 5+260,00 do km 8+160,00, Przebudowa drogi powiatowej Nr 2552W Zabiele - Odaki - Teodorowo od km 1+980,00 do km 2+948,00, Przebudowa drogi powiatowej Nr 2591W Odaki Przytuy Stare - Laskoweic od km 0+000,00 do km 0+150,40

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 2,55 mln zł

135. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczaskie od km 0+000,00 do km 1+504,00

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 1,09 mln zł

134. Odbudowa drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian od km 0+415,00 do km 5+520,00, od km 6+098,00 do km 6+470,00, od km 16+350,00 do km 17+620,00

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 4,39 mln zł

133. Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 645 Myszyniec - oma od km 12+400 do km 14+245, L=1,845 km - ETAP V - nr postpowania 061/16

Inwestor: MZDW Warszawa
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 2,44 mln zł

132. Budowa ulic: Szmaragdowej, Agrestowej, Rubinowej, Topazowej, Diamentowej, Perowej oraz ulicy Sonecznej (dz. Nr.ewid. 2310/10)

Inwestor: Gmina Ran
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 1,26 mln zł

131. Przebudowa drg gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych pomidzy drog powiatow nr 2536W od drogi krajowej nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo

Inwestor: Urzd Gminy Lelis
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 1,16 mln zł

130. Rozbudowa cigu ulic: Bursztynowa, Szpitalna, Bielska w Ostrowi Mazowieckiej

Inwestor: Miasto Ostrw Mazowiecka
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 2,67 mln zł

129. Cz. 1 - Przebudowa i rozbudowa ul. Ks. Skodowskiego w Rzekuniu z uzupenieniem brakujcej infrastruktury technicznej wraz z owietleniem

Inwestor: Gmina Rzeku
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 0,86 mln zł

128. Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 616 relacji Rembielin - Ciechanw, na odcinku: obszar niezabudowany w miejscowoci aboklik do skrzyowania z drog wojewdzk nr 544 w miejscowoci Grudusk tj.: od km 19+018,00 do km 37+020,00 na terenie gmin Dzierzgowo i Grudusk powiatu mawskiego i ciechanowskiego, wojewdztwa mazowieckiego. Etap pierwszy odc. od km 25+650 do km 270+020

Inwestor: MZDW Warszawa
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 6 mln zł

127. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N na odc. Borki Wielbarskie - Lejkowo - d. 2,165 km w lok. 7+050 - 9+215

Inwestor: ZDP Szczytno
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 1,47 mln zł

126. Przebudowa drogi powiatowej nr 2654W Podborze - Kalinowo - Krle Due

Inwestor: Powiat Ostrowski
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 3,2 mln zł

125. Rozbudowa cigu komunikacyjnego w miejscowoci Myszyniec Stary i Myszyniec

Inwestor: Gmina Myszyniec
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 2,87 mln zł

124. Przebudowa drg gminnych na terenie Gminy Kadzido; Cz. I, II, III

Inwestor: Gmina Kadzido
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 2,62 mln zł

123. Przebudowa i budowa omiu odcinkw drg w Gminie Baranowo

Inwestor: Gmina Baranowo
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 0,98 mln zł

122. Rozbudowa cigu drogowego Janowo - Szczytno (droga powiatowa, droga gminna i ul.Gnienieska) - odcinek stanowicy drog gminn Nr 196005N w lokalizacji od 4+730,00 do km 6+426,00

Inwestor: Urzd Gminy Szczytno
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 1,44 mln zł

121. Cz 3 - Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. nr 186 w msc. Przytuy Stare na odc. od km 0+014,00 do km 1+656,01

Inwestor: Gmina Rzeku
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 0,61 mln zł

120. Przebudowa odcinkw drg w miejscowoci Serafin

Inwestor: Gmina yse
Termin rozpoczęcia: rok 2016
Termin zakończenia: rok 2017
Wartość kontraktu: 2,63 mln zł

119. Przebudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo - Wyszel - Chojniki od km 0+670,00 do km 1+800,00

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 0,87 mln zł

118. Roboty w zakresie remontw czstkowych i oznakowania pozimego drg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddzia w Olsztynie w podziale na 8 zada. Zadanie 8 - Rejon w Szczytnie

Inwestor: GDDKiA Olsztyn
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2019
Wartość kontraktu: 8,76 mln zł

117. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej - Kompleks Sierakowo (etap III)

Inwestor: Powiat Przasnyski
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 10,72 mln zł

116. Przebudowa drogi w Wachu kol. Ruty, przebudowa drogi w Siarczej ce

Inwestor: Gmina Kadzido
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 0,95 mln zł

115. Przebudowa drogi gminnej nr 198027N w miejscowociach Spychowo, Bystrz, Koczek Etap I wraz z budow sieci wodocigowej z przyczami do granicy dziaek odbiorcw w miejscowociach Kierwik i Koczek w Gminie witajno

Inwestor: Gmina witajno
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 1,67 mln zł

114. Przebudowa niebezpiecznych odcinkw drg powiatowych w powiecie olsztyskim (drogi powiatowe nr 1435N, 1486N, 1449N, 1495N, 1407N, 1507N) - ZADANIE NR 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N Rudziska - Kobuty

Inwestor: Powiatowa Suba Drogowa w Olsztynie
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 0,86 mln zł

113. Remont drogi krajowej nr 63 na odc. Giycko - Grajwo od km 41+700 do km 44+297 i na odc. Grajwo - Kp od km 44+860 do km 46+360

Inwestor: GDDKiA Olsztyn
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 3,12 mln zł

112. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1522N do msc. Spaliny Mae (odc. od skrzyzowania z dr. powiatow nr 1520N do koca msc. Spaliny Mae)

Inwestor: ZDP Szczytno
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 1,42 mln zł

111. Przebudowa ciagu drg gminnych nr 250725W i 250713W Zalas - Wyega - Klenkor - Piatkowizna od km 0+000,00 do km 2+944,90

Inwestor: Gmina yse
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 1,19 mln zł

110. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki od km 17+611,00 do km 22+801,00 ze ciek pieszo - rowerow od km 17+611,00 do km 21+930,00 oraz budowa cieki od km 15+155,00 do km 16+502,00 str. prawa i Przebudowa drogi powiatowej Nr 3209W Krukowo - Brodowe ki od km 7+275,00 do km 9+431,00

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 4,92 mln zł

109. Przebudowa drogi powiatowej nr 1667N w miejscowosi Pozy d. 1,828 km

Inwestor: ZDP Szczytno
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 2,32 mln zł

108. Budowa ulicy Skadowej w Ktrzynie

Inwestor: Gmina Miejska Ktrzyn
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 1,19 mln zł

107. Przebudowa drogi powiatowej nr 2578W Brodowe ki - Baranowo od km 0+150,00 do km 11+725,00

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 7,85 mln zł

106. Przebudowa drogi powiatowej nr 2632W Gniazdowo - Chmielewo - Prosienica

Inwestor: Powiatowy Zarzd Drg Ostrw Mazowiecka
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 4,24 mln zł

105. Przebudowa drg gminnych pomidzy droga krajow nr 61 i drog powiatow nr 2547W w miejscowoci Grabowo i Olszewo - Borki wraz z budow infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, w msc. Grabowo i Olszewo - Borki Cz 1 - Przebudowa drg wraz z infrastruktur wodno - kanalizacyjn w miejscowoci Olszewo - Borki i Grabowo w ulicach: Dojazdowa, 3-go Maja, Czwartakw, Kosynierw, Traugutta, Narutowicza, Lelewela, Dugosza

Inwestor: Gmina Olszewo - Borki
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 4,63 mln zł

104. Odbudowa drogi powiatowej Nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian o d. 4300 mb od km 10+600,00 do km 14+900,00

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 3,66 mln zł

103. Rozbudowa drg gminnych 250619W i 250616W zloklalizowanych pomidzy drogami powiatowymi Ostroka - g - Kurpiewskie, Golanka - Grale - Kurpiewskie - Szkwa i Nasiadki - Szafarczyska

Inwestor: Gmina Lelis
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 3,44 mln zł

102. Przebudowa drg gminnych nr 190525N (ul. Mia), nr 190598N (ul. Spokojna), nr 190603N (ul. Pikna), nr 190577N (ul. Lena) w Nidzicy

Inwestor: Gmina Nidzica
Termin rozpoczęcia: rok 2015
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 4,26 mln zł

101. Przebudowa drogi poligonowej pomidzy Orzyszem a Bemowem Piskim wraz z wykonaniem przebudowy dojazdu do tarczocigu i wykonaniem drogi szutrowej z tarczocigu do placu parkingowego przy wiey

Inwestor: Rejonowy Zarzd Infrastruktury w Olsztynie
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2016
Wartość kontraktu: 8,97 mln zł

100. Budowa odcinka drogi czcej os. Mazurskie z zachodni Obwodnic miasta Mrgowo - ETAP I i przebudowa ulic na osiedlu Mazurskim w Mrgowie

Inwestor: Gmina Miasto Mrgowo
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 2 mln zł

99. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2307W Mawa - Grzybowo - Wieczfnia Kocielna - Pepwek wraz z przebudow mostu w miejscowoci Chmielewko o JNI 01005626 - ETAP I

Inwestor: PZD Mawa
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 6,3 mln zł

98. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2505W Myszyniec - Pety od km 0+730,00 do km 1+518,00

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 0,7 mln zł

97. Wykonanie remontu drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostroka odc. przejcie przez Myszyniec od km 83+900 do km 85+600 administrowanej przez GDDKiA Oddzial w Warszawie Rejon w Ostroce

Inwestor: GDDKiA WARSZAWA
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 1,98 mln zł

96. Przebudowa drogi nr 1506N w msc. Rudka w lok. 2+820 - 3+720

Inwestor: ZDP Szczytno
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 1,4 mln zł

95. Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki od km 0+000,00 do km 4+990,00

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 3,6 mln zł

94. Kontynuacja programu przebudowy obiektw mostowych w Powiecie Makowskim: 1. Przebudowa obiektu mostowego w miejscowoci Adamowo na rzece Ranica w ciagu drogi powiatowej nr 2116W Czerwonka - Guty Due - Sawkowo wraz z dojazdami

Inwestor: ZDP Makw Maz.
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 2,6 mln zł

93. Przebudowa drogi gminnej Nr 130027N w miejscowoci Szymonka, gmina Ryn w lokalizacji 0+00 do 1+369,3

Inwestor: Gmina Ryn
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 2 mln zł

92. Budowa ulicy Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dbowej i Most Kopaski w Myszycu wraz z kanalizacj deszczow

Inwestor: Gmina Myszyniec
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 2,97 mln zł

91. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2584W od drogi nr 627 Susk Nowy - awy - Ostroka od km 1+700,00 do km 2+181,00 i od mkm 2+265,00 do km 6+250,00

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 4,97 mln zł

90. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2515W Myszyniec - Wykrot - Lipniki od km 0+000,00 do km 2+330,00 oraz cieki pieszo rowerowej od km 2+330,00 do km 4+303,00

Inwestor: ZDP Ostroka
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 3,3 mln zł

89. Przebudowa drogi gminnej w msc. g Przedmiejski kol. Ksiy Las, -Przebudowa ul. Ranej w msc. g Przedmiejski, -Przebudowa ul. Bkitnej w msc. g Przedmiejski, - Budowa zjazdw publicznych z drogi powiatowej nr 2539W na ul. Fiokow oraz Magnolii w msc. g Przedmiejski, - Przebudowa drogi gminnej 250617W w msc. Dbrwka, - Przebudowa drogi gminnej nr 250636W w msc. Szafarczyska

Inwestor: Gmina Lelis
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 1,1 mln zł

88. Przebudowa drogi nr 1681N w msc. Dugi Borek w lok. Km 15+400 - 17+650

Inwestor: Zarzd Drg Powiatowych Szczytno
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 1,7 mln zł

87. Rozbudowa drg gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomidzy drog powiatow Ostroka - g - Kurpiewskie a drog powiatow ostroka - Durlasy - Lelis

Inwestor: Gmina Lelis
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 4,5 mln zł

86. Poprawa bezpieczestwa i spjnoci komunikacyjnej poprzez przebudow drg gminnych na terenie Gminy Baranowo

Inwestor: Gmina Baranowo
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 0,9 mln zł

85. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3234W Stara Wie - Chorzele - Krasnosielc, odcinek od km 11+264,00 do km 14+355,00

Inwestor: Powiat Przasnyski
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 1,7 mln zł

84. Przebudowa drogi gminnej nr 250530W Kadzido - Strzaki - Piasecznia

Inwestor: Gmina Kadzido
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 2,4 mln zł

83. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2003B Gbocz Wielki - Rznik - granica wojewdztwa w lokalizacji 0+000,00 - 1+602,25

Inwestor: Zarzd Powiatu Zambrowskiego
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 0,97 mln zł

82. Usprawnienie poczenia transgranicznego pomidzy Polsk i Rosj poprzez przebudow drogi woj.. Nr 591 Granica pastwa - Barciany - Ktrzyn - Mrgowo; etap I wzmocnienie nawierzchi DW 591 na odc. Ktrzyn - Mragowo

Inwestor: Zarzd Drg Wojewdzkich w Olsztynie
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 20,9 mln zł

81. Przebudowa drogi gminnej nr 250110W Orzo - Jastrzbka

Inwestor: Gmina Baranowo
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 0,9 mln zł

80. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi nr 8 - Turzyn - Braszczyk - Niemiry - Knurowiec - Dugosiodo - Gowororowo - Ostroka polegajce na: - budowa cieki pieszo - rowerowej od km 24+180,00 do km 27+350,00

Inwestor: Zarzd Drg Powiatowych w Ostroce
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 0,8 mln zł

79. Biece utrzymanie drg krajowych administrowanych przez GDDkiA O/Warszawa rejon w Ostroce

Inwestor: GDDKiA o/Warszawa
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 2 mln zł

78. Przebudowa ulic na osiedlu Wschd II w Przasnyszu (ulice: S. Kisielewskiego, KK Baczyskiego, J.Brzechwy)

Inwestor: Miasto Przasnysz
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2014
Wartość kontraktu: 0,7 mln zł

77. Remont czstkowy nawierzchni bitumicznych drg administrowanych przez GDDkiA Oddzia w Olsztynie Rejon w Szczytnie

Inwestor: GDDKiA o/Olsztyn
Termin rozpoczęcia:
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 2,8 mln zł

76. Remont nawierzchni jezdni ulicy gen. Wadysawa Sikorskiego w Ostroce

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 1,3 mln zł

75. Remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ulicy Warszawskiej i Mostowej w Ostroce w cigu drogi krajowej nr 61

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 1,8 mln zł

74. Remont drogi krajowej nr 59 na odcinku Spychowo - Rozogi km 79,460-80,450

Inwestor: GDDKiA o/Olsztyn
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 0,8 mln zł

73. Remont drgi krajowej Nr 53 na odc.Olszyny - Jeruty km 56,820 - 57,810 (990 mb)

Inwestor: GDDKiA o/Olsztyn
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 0,9 mln zł

72. Przebudowa ullicy Kwiatowej w Ostroce

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 1 mln zł

71. Przebudowa ul. Topolowej z uzupenieniem brakujcej infrastruktury technicznej

Inwestor: Gmina Rzeku
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 0,5 mln zł

70. Przebudowa ul. Lenej oraz drogi gminnej dz. Nr 450 w Czarnowcu wraz z uzupenieniem brakujcej infrastruktury technicznej

Inwestor: Gmina Rzeku
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 0,7 mln zł

69. Przebudowa ul. Polnej, ul. Malinowej, ul. Agrestowej i ul. Porzeczkowej w Rzekuniu wraz z uzupoenieniem brakujcej infrastruktury technicznej

Inwestor: Gmina Rzeku
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 1,4 mln zł

68. Odnowa drogi powiatowej nr 2574W Pasieki - Kunin od km 0+000,00 do km 3+415,00

Inwestor: Zarzd Drg Powiatowych w Ostroce
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 1,3 mln zł

67. Przebudowa ul. ul. Kawaleryjskiej i Cichej w Rzekuniu z uzupenieniem brakujcej infrastruktury technicznej

Inwestor: Gmina Rzeku
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 0,8 mln zł

66. Przebudowa drogi powiatowej nr 2536W od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo, nr 2580W Orzo - Stacja Kolejowa - Parciaki. Nr 3227W Przasnysz - Baranowo

Inwestor: Zarzd Drg Powiatowych w Ostroce
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 3,7 mln zł

65. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntw rolnych w msc. Susk Stary

Inwestor: Gmina Rzeku
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 0,8 mln zł

64. Przebudowa drg gminnych Nr 250130W, nr 250134W, nr 250136W, nr 250155W, nr 250158W w Baranowie

Inwestor: Gmina Baranowo
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 1,2 mln zł

63. Usprawnienie komunikacji z drog powiatow 2132 (Krasnosielc - Pienice - Mynarze) oraz woj. 544 (Mawa - Ostroka), poprzez kompleksow przebudow cigu komunikacyjnego w msc. Nowy Sielc i Krasnosielc

Inwestor: Gmina Krasnosielc
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 1 mln zł

62. Przebudowa drogi powiatowej nr 2536W od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo od km 1+178,00 do km 3+093,00

Inwestor: Zarzd Drg Powiatowych w Ostroce
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 1 mln zł

61. Przebudowa drogi gminnej relacji Goworki - awy - Nowa Wie Wschodnia

Inwestor: Gmina Rzeku
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 2,5 mln zł

60. Przebudowa drg gminnych Nr 196024 i Nr 196025N w miejscowoci Szymany oraz przebudowa drogi wewntrznej w miejscowoci Nowiny

Inwestor: Gmina Szczytno
Termin rozpoczęcia: rok 2013
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 0,9 mln zł

59. Uzbrojenie terenw usugowych przy ul. Towarowej w Mrgowie

Inwestor: Gmina Miasto Mrgowo
Termin rozpoczęcia: rok 2012
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 5,4 mln zł

58. Budowa ulicy Turskiego w Ostroce wraz z budow owietlenia ulicznego i przebudow kanalizacji telekomunikacyjnej

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2012
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 2,5 mln zł

57. Budowa ulicy Pogodnej i Jaowcowej w Ostroce wraz z budow sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodocigowej wraz z brakujcymi przyczami wodno - kanalizacyjnymi

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2012
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 1,1 mln zł

56. Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddzia w Warszawie Rejon w Ostroce

Inwestor: GDDKiA Warszawa
Termin rozpoczęcia: rok 2012
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 7,6 mln zł

55. Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddzia w Warszawie Rejon w Przasnyszu

Inwestor: GDDKiA Warszawa
Termin rozpoczęcia: rok 2012
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 8,9 mln zł

54. Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddzia w Warszawie Rejon w Ostrowi Mazowieckiej

Inwestor: GDDKiA Warszawa
Termin rozpoczęcia: rok 2012
Termin zakończenia: rok 2015
Wartość kontraktu: 11,8 mln zł

53. Przebudowa odcinka drogi wojewdzkiej 527 Olsztyn - Pask na odc. od ulicy Batyckiej do alei Schumana

Inwestor: Miejski Zarzd Drg i Mostw w Olsztynie
Termin rozpoczęcia: rok 2012
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 11,3 mln zł

52. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2550W Rzeku - Czarnowiec i ulicy Ogrodowej

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Ostroce
Termin rozpoczęcia: rok 2012
Termin zakończenia: rok 2013
Wartość kontraktu: 3,7 mln zł

51. Budowa drg dojazdowych od ul. Kracowej i od ul. Turskiego do Elektrowni Ostroka 'C' wraz z odwodnieniem i owietleniem ulicznym

Inwestor: Energa Elektrownie Ostroka S.A.
Termin rozpoczęcia: rok 2012
Termin zakończenia: rok 2012
Wartość kontraktu: 4,9 mln zł

50. Przebudowa drogi powiatowej nr 2128W (od drogi krajowej nr 60) Ran - Dzbdz - Brzuze - Rzewnie - a - 8376,17 m

Inwestor: Zarzd Drg Powiatowych w Makowie Mazowieckim
Termin rozpoczęcia: rok 2012
Termin zakończenia: rok 2012
Wartość kontraktu: 3,8 mln zł

49. Odbudowa drogi powiatowej nr 2580W Orzo - Stacja Kolejowa Parciaki

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Ostroce
Termin rozpoczęcia: rok 2012
Termin zakończenia: rok 2012
Wartość kontraktu: 1,6 mln zł

48. Przebudowa drogi gminnej Lipniki - Serafin od km 0+000,00 do km 4+324,50

Inwestor: Gmina yse
Termin rozpoczęcia: rok 2012
Termin zakończenia: rok 2012
Wartość kontraktu: 2,6 mln zł

47. Przebudowa drogi powiatowej nr 1422N Bisztynek - Tokowo - Jeziorany - etap I - odcinek od km 8+400 do km 9+700

Inwestor: Powiatowa Suba Drogowa w Olsztynie
Termin rozpoczęcia: rok 2012
Termin zakończenia: rok 2012
Wartość kontraktu: 1,9 mln zł

46. Przebudowa drogi gminnej nr 196026N Pozy - Rudka km 0+000,00 - 1+951,19

Inwestor: Gmina Szczytnie
Termin rozpoczęcia: rok 2012
Termin zakończenia: rok 2012
Wartość kontraktu: 1,2 mln zł

45. Przebudowa drogi gminnej Zabrodzie - Antonie - azy - Siarki w ramach aktywizacji spoeczno - gospodarczej wsi wraz z infrastruktura towarzyszc - II etap

Inwestor: Gmina Olszewo - Borki
Termin rozpoczęcia: rok 2012
Termin zakończenia: rok 2012
Wartość kontraktu: 0,8 mln zł

44. Remont kapitalny drogi dojazdowej do ENERGA Elektrownie Ostroka SA przy lokomotywowni

Inwestor: Energa Elektrownie Ostroka S.A.
Termin rozpoczęcia: rok 2011
Termin zakończenia: rok 2012
Wartość kontraktu: 3,9 mln zł

43. Poprawa infrastruktury technicznej terenw inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Termin rozpoczęcia: rok 2010
Termin zakończenia: rok 2012
Wartość kontraktu: 27,9 mln zł

42. Remont drogi wojewdzkiej nr 677 granica Wojewdztwa - Ostrw Mazowiecka

Inwestor: Mazowiecki Zarzd Drg Wojewdzkich w Warszawie
Termin rozpoczęcia: rok 2011
Termin zakończenia: rok 2012
Wartość kontraktu: 12,7 mln zł

41. Przebudowa drogi powiatowej nr 2111W Ulaski- Krasnosielc

Inwestor: Zarzd Drg Powiatowych w Makowie Mazowieckim
Termin rozpoczęcia: rok 2011
Termin zakończenia: rok 2011
Wartość kontraktu: 4,9 mln zł

40. Przebudowa drogi powiatowej nr 1506N Szczytno - Wawrochy, odc. Rudka - Wawrochy od km 3+720 do km 5+350 i od km 5+850 do km 6+900

Inwestor: Zarzd Drg Powiatowych w Szczytnie
Termin rozpoczęcia: rok 2011
Termin zakończenia: rok 2011
Wartość kontraktu: 2,3 mln zł

39. Przebudowa cigu komunikacyjnego Mrgowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N od km 7+500 do km 9+600

Inwestor: Powiatowy Zarzd Drg w Mrgowie
Termin rozpoczęcia: rok 2011
Termin zakończenia: rok 2011
Wartość kontraktu: 1,8 mln zł

38. Budowa ronda na skrzyowaniu drogi krajowej nr 61 z drog wojewdzka nr 544 w Ostroce w celu poprawy bezpieczestwa

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2011
Termin zakończenia: rok 2011
Wartość kontraktu: 3,9 mln zł

37. Przebudowa cigu komunikacyjnego Ostroka g Kurpiewskie Szkwa - g Starociski Gry Kurpiewskie

Inwestor: Gmina Lelis
Termin rozpoczęcia: rok 2011
Termin zakończenia: rok 2011
Wartość kontraktu: 2,6 mln zł

36. Przebudowa drogi powiatowej nr 2516W Kadzido Wykrot - Krysiaki od km 7+540 do km 14+930

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Ostroce
Termin rozpoczęcia: rok 2011
Termin zakończenia: rok 2011
Wartość kontraktu: 2 mln zł

35. Przebudowa mostu przez rz. Orzyc w miejscowoci Magnuszew May wraz z dojazdami

Inwestor: Zarzd Drg Powiatowych w Makowie Mazowieckim
Termin rozpoczęcia: rok 2011
Termin zakończenia: rok 2011
Wartość kontraktu: 2 mln zł

34. Przebudowa drogi gminnej wirowej na bitumiczn ebry Chudek - ebry Ostrowy - 3500m

Inwestor: Gmina Olszewo-Borki
Termin rozpoczęcia: rok 2011
Termin zakończenia: rok 2011
Wartość kontraktu: 2,1 mln zł

33. Wykonanie przebudowy mostu w miejscowoci Borzymy na rzece Giedniwce wraz z drog dojazdow Nr P2322W Nosarzewo Borowe - Konopki od km 0+000 do km 10+686, na odcinku od km 0+020,81 do km 10+606,00

Inwestor: Powiatowy Zarzd Drg w Mawie
Termin rozpoczęcia: rok 2011
Termin zakończenia: rok 2011
Wartość kontraktu: 8,1 mln zł

32. Przebudowa drogi woj. 627 z kanalizacj deszczow - ul. Sowackiego w Ostroce

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2011
Termin zakończenia: rok 2011
Wartość kontraktu: 3,1 mln zł

31. Przebudowa drg gminnych na terenie gm. Troszyn

Inwestor: Gmina Troszyn
Termin rozpoczęcia: rok 2011
Termin zakończenia: rok 2011
Wartość kontraktu: 1,3 mln zł

30. Przebudowa drogi powiatowej Rzeku-Czarnowiec z dojazdami ul. Kociuszki, ul. Mazowieckiej, ul. Ogrodowej

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Ostroce
Termin rozpoczęcia: rok 2010
Termin zakończenia: rok 2011
Wartość kontraktu: 5,7 mln zł

29. Przebudowa drg powiatu przasnyskiego w ramach programu RPO WM 1. Myszyniec - Zdunek Bartniki

Inwestor: Powiat Przasnysz
Termin rozpoczęcia: rok 2009
Termin zakończenia: rok 2010
Wartość kontraktu: 17,6 mln zł

28. Przebudowa drogi gminnej Borowce-Janki Stare Rabdy -Zapieczne

Inwestor: Gmina Troszyn
Termin rozpoczęcia: rok 2009
Termin zakończenia: rok 2010
Wartość kontraktu: 3,9 mln zł

27. Przebudowa ul.Witosa w Ostroce odc. dr. nr 627 od km 0+670 do km 1+186 wraz z kanalizacj deszczow

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2009
Termin zakończenia: rok 2010
Wartość kontraktu: 5,6 mln zł

26. Przebudowa drogi powiatowej nr 1720N od drogi krajowej Nr 63 (miki) - Marcinowa Wola - Cierzpity - Orzysz - Etap I - od km 11+036,96 do km 20+850,00

Inwestor: Powiatowy Zarzd Drg w Piszu
Termin rozpoczęcia: rok 2009
Termin zakończenia: rok 2010
Wartość kontraktu: 7,8 mln zł

25. Przebudowa ciagu komunikacyjnego Dylewo - Obierwia - Przysta - Nowa Wie

Inwestor: Zarzd Drg Powiatowych w Ostroce
Termin rozpoczęcia: rok 2009
Termin zakończenia: rok 2009
Wartość kontraktu: 6,39 mln zł

24. Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Wydmusy - 5,039 km

Inwestor: Gmina Myszyniec
Termin rozpoczęcia: rok 2009
Termin zakończenia: rok 2009
Wartość kontraktu: 4,27 mln zł

23. Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 544 i 626 w Olszewie Borkach

Inwestor: Mazowiecki Zarzd Drg Wojewdzkich w Warszawie
Termin rozpoczęcia: rok 2008
Termin zakończenia: rok 2009
Wartość kontraktu: 3,9 mln zł

22. Budowa ulicy Korczaka w Ostroce

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2009
Termin zakończenia: rok 2009
Wartość kontraktu: 3,29 mln zł

21. Przebudowa drogi gminnej Wujaki - Myszyniec Stary

Inwestor: Gmina Myszyniec
Termin rozpoczęcia: rok 2009
Termin zakończenia: rok 2009
Wartość kontraktu: 2,3 mln zł

20. Przebudowa ul. Mostowej i Traugutta w Ostroce

Inwestor: Miasto Ostroka
Termin rozpoczęcia: rok 2009
Termin zakończenia: rok 2009
Wartość kontraktu: 6,88 mln zł

19. Przebudowa ulic: Kolejowej i Obwodnicy w Mrgowie

Inwestor: Gmina Miasto Mrgowo
Termin rozpoczęcia: rok 2009
Termin zakończenia: rok 2009
Wartość kontraktu: 2,9 mln zł

18. Przebudowa cigu komunikacyjnego Przasnysz - Dylewo Kadzido - yse - czki - Karpa - Pisz wraz z przebudow mostw i poczeniami drg lokalnych - 4 odcinki w gminie Kadzido

Inwestor: Zarzd Drg Powiatowych w Ostroce
Termin rozpoczęcia: rok 2008
Termin zakończenia: rok 2008
Wartość kontraktu: 2,4 mln zł

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo, most w m. Drdewo przez rzek Orzyc d. odc. 2,924 km

Inwestor: Zarzd Drg Powiatowych w Makowie Mazowieckim
Termin rozpoczęcia: rok 2008
Termin zakończenia: rok 2008
Wartość kontraktu: 1,2 mln zł

16. Remont skrzyowania dr krajowej nr 53 Olsztyn - Ostroka z drogami powiatowymi

Inwestor: Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad o/Warszawa
Termin rozpoczęcia: rok 2008
Termin zakończenia: rok 2008
Wartość kontraktu: 1,9 mln zł

15. Przebudowa drogi gminnej do Zakadu Torfowego Karaska

Inwestor: Gmina Kadzido
Termin rozpoczęcia: rok 2008
Termin zakończenia: rok 2008
Wartość kontraktu: 1 mln zł

14. Przebudowa 3 odcinkw drg powiatu ostrockiego: Dobroka - Stara Wie, Piski - Abramy - Kleczkowo, Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczaskie

Inwestor: Zarzd Drg Powiatowych w Ostroce
Termin rozpoczęcia: rok 2008
Termin zakończenia: rok 2008
Wartość kontraktu: 2,56 mln zł

13. Wykonanie robt budowlanych zwizanych z przebudow drogi krajowej Nr 63 na odcinku Orzysz - Kwik od km 70+600 do km 77+200

Inwestor: Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad o/Olsztyn
Termin rozpoczęcia: rok 2007
Termin zakończenia: rok 2008
Wartość kontraktu: 13,6 mln zł

12. Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 645 Myszyniec oma d. 3,300 km

Inwestor: Mazowiecki Zarzd Drg Wojewdzkich w Warszawie
Termin rozpoczęcia: rok 2007
Termin zakończenia: rok 2007
Wartość kontraktu: 2,28 mln zł

11. Przebudowa drogi gminnej Zalas Wejdo etap II

Inwestor: Gmina yse
Termin rozpoczęcia: rok 2007
Termin zakończenia: rok 2007
Wartość kontraktu: 1,2 mln zł

10. Przebudowa drogi powiatowej Janowo Mchowo d. 17,987 km

Inwestor: Zarzd Drg Powiatowych w Przasnyszu
Termin rozpoczęcia: rok 2007
Termin zakończenia: rok 2007
Wartość kontraktu: 6,8 mln zł

9. Przebudowa drogi krajowej nr 58 na odcinku Babita Stare Kiebonki

Inwestor: Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad o/Olsztyn
Termin rozpoczęcia: rok 2007
Termin zakończenia: rok 2007
Wartość kontraktu: 5,7 mln zł

8. Przebudowa cigu komunikacyjnego drg powiatowych nr 28167, 28171, 28173, 28174, 28527 Gostery Piski Czerwin Borek Suchcice Goworowo - Ponikiew

Inwestor: Zarzd Drg Powiatowych w Ostroce
Termin rozpoczęcia: rok 2007
Termin zakończenia: rok 2007
Wartość kontraktu: 6,88 mln zł

7. Przebudowa drogi krajowej Nr 59 na odcinku Nawiady - Stare Kiebonki od km 58+360 do km 65+260

Inwestor: Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad o/Olsztyn
Termin rozpoczęcia: rok 2006
Termin zakończenia: rok 2008
Wartość kontraktu: 11,4 mln zł

6. Przebudowa drogi krajowej 53 na odc. Dbrowy Granica Wojewdztwa

Inwestor: Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad o/Olsztyn
Termin rozpoczęcia: rok 2006
Termin zakończenia: rok 2006
Wartość kontraktu: 2,3 mln zł

5. Wykonanie remontu drogi wojewdzkiej nr 544 relacji Przasnysz Ostroka

Inwestor: Mazowiecki Zarzd Drg Wojewdzkich w Warszawie
Termin rozpoczęcia: rok 2006
Termin zakończenia: rok 2006
Wartość kontraktu: 1,8 mln zł

4. Wykonanie budowy kanalizacji deszczowej cznie ze zmian przekroju szlakowego na uliczny w cigu drogi krajowej nr 53 Olsztyn Ostroka przejcie przez miejscowo Dylewo

Inwestor: Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad o/Warszawa
Termin rozpoczęcia: rok 2006
Termin zakończenia: rok 2006
Wartość kontraktu: 3,8 mln zł

3. Przebudowa ulicy awskiej wraz z odwodnieniem w Ostroce

Inwestor: Urzd Miasta w Ostroce
Termin rozpoczęcia: rok 2006
Termin zakończenia: rok 2006
Wartość kontraktu: 1,6 mln zł

2. Przebudowa drogi gminnej Baranowo Rycica Ramiona - Parciaki

Inwestor: Gmina Baranowo
Termin rozpoczęcia: rok 2006
Termin zakończenia: rok 2006
Wartość kontraktu: 1,2 mln zł

1. Przebudowa drogi powiatowej odziska Kierzek Zawady Bandysie Surowe Czarnia Lesiny Wielbark

Inwestor: Powiat ostrocki
Termin rozpoczęcia: rok 2006
Termin zakończenia: rok 2006
Wartość kontraktu: 2,7 mln zł

Na górę

       
 

Współpracujemy z Firmami : ORLEN ASFALT SP. Z O.O., LOTOS ASFALT SP. Z O.O., PGNIG S.A., ZPK RUPIŃSCY S.J., CEMEX POLSKA SP. Z O.O., BENZOL SP. Z O.O., ŚLĄSKIE KRUSZYWA NATURALNE SP. Z O.O., KAMAL SP. Z O.O., AIDA SP. Z O.O., itd.